Vlastněný Server

  • 600GB HDD
  • 24GB RAM
  • CPU 1 Xeon E5620 /4 jádra, 8 vláken
  • CPU 2 Xeon E5620 /4 jádra, 8 vláken
  • OS: Windows 10 Pro
  • IP: 90.177.187.114